Cover

Přechod / Übergang / Prehod

wudała Załožba za serbski lud, zhromadny projekt z Wuměłstwowym zwjazkom Korutanska

Katalog je přewodna publikacija k Serbskim kulturnym dnjam wot 5. julija do 14. awgusta 2014 w Korutanskej (Rakuska). Wona wobsahuje literarne teksty Róžy Domašcyneje, Benedikta Dyrlicha, Jurja Kocha a Tomasza Nawki a najnowše twórby Iris Brankačkoweje, Jana Buka, Maćija Bulanka, Marion Kwicojc, Jürgena Maćija, Maje Nageloweje, Sophie Natuškec, Měrki Pawlikoweje, Barbary Wiesnerec, Karla Vouka.


w hornjo- a delnjoserbskej, němskej a słowjenskej rěči


Wopisowanje

„Na započatku bě Krabat, dobry kuzłar ze serbskeho kraja ...“, tak zahajenske słowa iniciatora Serbskich kulturnych dnjow, Korutanskeho Słowjenca Karla Vouka. Móže so serbska kultura w modernym wobswěće wobchować a što móže wuměłstwo wuskutkować? Wotmołwu dawa katalog, kiž je wušoł jako přewodna publikacija Serbskich kulturnych dnjow. Wón zapřija najnowše twórby Iris Brankačkoweje, Jana Buka, Maćija Bulanka, Marion Kwicojc, Jürgena Maćija, Maje Nageloweje, Sophie Natuškec, Měrki Pawlikoweje, Barbary Wiesnerec, Karla Vouka a literarne teksty Róžy Domašcyneje, Benedikta Dyrlicha, Jurja Kocha a Tomasza Nawki. Wobraz wo aktualnej atmosferje w serbskim kulturnym žiwjenju nastanje w zwisku z komentarami k literaturje, rěči a wuměłstwje, k dźiwadłu, hudźbje a filmje. Awtorojo su mjez druhim Dietrich Scholze-Šołta, Měrćin Wałda a Christina Boguszowa.

Teksty su w němskej, hornjo- a delnjoserbskej rěči a w słowjenšćinje wušli.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2310-0
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2014
178 s., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,00 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

„Na započatku bě Krabat, dobry kuzłar ze serbskeho kraja ...“, tak zahajenske słowa iniciatora Serbskich kulturnych dnjow, Korutanskeho Słowjenca Karla Vouka. Móže so serbska kultura w modernym wobswěće wobchować a što móže wuměłstwo wuskutkować? Wotmołwu dawa katalog, kiž je wušoł jako přewodna publikacija Serbskich kulturnych dnjow. Wón zapřija najnowše twórby Iris Brankačkoweje, Jana Buka, Maćija Bulanka, Marion Kwicojc, Jürgena Maćija, Maje Nageloweje, Sophie Natuškec, Měrki Pawlikoweje, Barbary Wiesnerec, Karla Vouka a literarne teksty Róžy Domašcyneje, Benedikta Dyrlicha, Jurja Kocha a Tomasza Nawki. Wobraz wo aktualnej atmosferje w serbskim kulturnym žiwjenju nastanje w zwisku z komentarami k literaturje, rěči a wuměłstwje, k dźiwadłu, hudźbje a filmje. Awtorojo su mjez druhim Dietrich Scholze-Šołta, Měrćin Wałda a Christina Boguszowa.

Teksty su w němskej, hornjo- a delnjoserbskej rěči a w słowjenšćinje wušli.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2310-0
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2014
178 s., brošura