Cover

Ruce swojej stykuju

Modlitwy za dźěći, zestajiła Ludmiła Bizoldowa, ilustrował Thomas Binder

Zhromadna modlitwa je wjele dźěćom zepěra. Tola próstwy a dźak do słowow skłasć, njeje scyła tak lochko. Předležaca knižka z wuběrom rańšich a wječornych paćerjow, paćerjow do jědźe a po njej, modlitwow we wosebitych situacijach kaž w chorosći atd. chce dźěćom při tym pomoc być.
Wot 5 lět

wopisanje

Ludmiła Bizoldowa je z najwšelakorišich žórłow znate a mjenje znate modliwty wuběrała. Wórša Šołćic, Terezija Kubašec, Wanda Wokowa, Hana Barčowa, Gabriela Gruhlowa a Jandytar Hajnk-Förster su dalše nowe modlitwy napisali, tak zo móža dźěći nětko po potrjebje z wjacorych wupytać. Z cyłkownje něhdźe 60 modlitwow je połojca nowych.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2234-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2012
60 s., barbne ilustracije, kruta wjazba
tema Nabóžne knigły za źiśi

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Ludmiła Bizoldowa je z najwšelakorišich žórłow znate a mjenje znate modliwty wuběrała. Wórša Šołćic, Terezija Kubašec, Wanda Wokowa, Hana Barčowa, Gabriela Gruhlowa a Jandytar Hajnk-Förster su dalše nowe modlitwy napisali, tak zo móža dźěći nětko po potrjebje z wjacorych wupytać. Z cyłkownje něhdźe 60 modlitwow je połojca nowych.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2234-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2012
60 s., barbne ilustracije, kruta wjazba
tema Nabóžne knigły za źiśi