Pućowanje po stawiznach 5 ─ wučbnica

Pućowanje po stawiznach 5 ─ wučbnica

wudaće za Saksku, přełožiłoj Rejzka Šěnowa a Lubina Hajduk-Veljkovićowa
Rěčny centrum WITAJ zahaji z nowym šulskim lětom 2018/2019 wudaće licency rjadu „Pućowanje po stawiznach” nakładnistwa Klett. Hladajo na potrjebu we wyšich šulach rozsudźichmy so zhromadnje z fachowymi wučerjemi za stawizny, wudaće ze šestym a z tym zakónčacym dźělom rjadu – wučbnicu za 10. lětnik – zahajić.
Tu předleži z pjatym dźělom wučbnica za 9. lětnik.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2491-6
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 124 s., barb. fota a il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

19,25 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2491-6
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 124 s., barb. fota a il., brošura