wobalka knihi Buchumschlag

Prěni raz • Powědki wo lubosći a druhich šmjatach • e-book

wudała Marka Maćijowa, titulna ilustracija Jana Große

Marek ma prěni raz před wočimi swojich sobušulerjow a šikwaneje Matildy ze skakanskeje wěže skočić. Hana je měsac wot wučby wuzamknjena, dokelž je sobušulerjej nós złamała. Je wopušćeny dom na kromje města woprawdźe prawy blak za prěni rendezvous Jěwy a Feliksa? – Dźesać awtorow, dźesać stawiznow, ale wjele wjac dožiwjenjow a dóńtow. Hdyž sej młodźi ludźo potajnstwa žiwjenja wotkrywaja, je to z mnoho „prěnimi razami“, z někotrejžkuli překwapjenku, ale tež z njewěstosću a přesłapjenjom zwjazane.


»Antologija ‚Prěni raz‛ słuša k najzajimawšim a bjezdwěla k najbóle wotměnjawym publikacijam, kotrež je LND w lěće 2023 wudało.«


»LND doporuča antologiju čitarkam a čitarjam w starobje wot dwanaće lět, a tale cilowa skupina so zawěsće we wjetšinje přinoškow sama spóznawa. Tola tež wyšim semestram měli so powědančka spodobać ‒ ćim bóle, hdyž sej dalše ‚dorosćeniše׳ woršty a meta-runiny wotkrywaja, kajkež su za dobru tak mjenowanu młodźinsku literaturu charakteristiske.« Bosćan Nawka w SN 


Awtorki a awtorojo: Pětr Dźisławk, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Dušan Hajduk-Veljković, Andreja Chěžcyna, Měrka Mětowa, Sylwija Šěnowa, Diana Šołćina, Pětr Šołta, Měrćin Wjenk, Annamaria Zahonowa


tež jako print

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2793-1
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2024, 158 s., E-Book (EPUB)

artikl: na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): hnydom

11,99 €
inkl. 7% wobr. dawka

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2793-1
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2024, 158 s., E-Book (EPUB)