Cover

Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče – CD-ROM

Hornjoserbsko-němski słownik; wobdźěłał Timo Meškank; koncept a realizacija jan budar media
Systemowe wuměnjenja kompjutera
- Windows (Win98, WinME, Win2000, WinXP, Win2003, Vista), MacOS X (10.3 a wyše za PPC-procesory, 10.4 a wyše za x86-procesory), Linux (jenož za x86-32bit-procesory)
- instalowany tastaturowy ćěrjak za serbske pismo
- instalowany browser


Prawopisny słownik Pawoła Völkela we wobdźěłanju Tima Meškanka z lěta 2005 je w digitalnej wersiji wušoł a wobsahuje dospołne hesła wšitkich słowow knižneje wersije. Digitalny słownik dowola spěšne kontrolowanje prawopisa kaž tež namakanje słowow samsneho a podobneho woznama hnydom při kompjuteru.

Wopisowanje

Prawopisny słownik Pawoła Völkela we wobdźěłanju Tima Meškanka z lěta 2005 je w digitalnej wersiji wušoł a wobsahuje dospołne hesła wšitkich słowow knižneje wersije. Digitalny słownik dowola spěšne kontrolowanje prawopisa kaž tež namakanje słowow samsneho a podobneho woznama hnydom při kompjuteru. Wyše toho su zapřijate wotkazy na słowa, kotrež drje so runje tak wurjekuja, ale cyle hinaši woznam maja (wosa abo włosa), kaž tež wotkazy na zakładnu formu słowa, jeli ma wotwodźenka dospołnje hinašu podobu (lěpje wot derje).

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2115-1
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 2008

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

9,90 €
inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Prawopisny słownik Pawoła Völkela we wobdźěłanju Tima Meškanka z lěta 2005 je w digitalnej wersiji wušoł a wobsahuje dospołne hesła wšitkich słowow knižneje wersije. Digitalny słownik dowola spěšne kontrolowanje prawopisa kaž tež namakanje słowow samsneho a podobneho woznama hnydom při kompjuteru. Wyše toho su zapřijate wotkazy na słowa, kotrež drje so runje tak wurjekuja, ale cyle hinaši woznam maja (wosa abo włosa), kaž tež wotkazy na zakładnu formu słowa, jeli ma wotwodźenka dospołnje hinašu podobu (lěpje wot derje).

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2115-1
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 2008