Pokěrluški a bamžycki-Serbska poezija 40

Pokěrluški a bamžycki-Serbska poezija 40

wudał Kito Lorenc, zestajał Ludger Udolph

Literarnje najhódniše pokěrluški a bamžycki, wo zhubjenej njewěsće abo wo wulkej wace we tym kejžorowym měsće. Z wujasnjenjmi a pokazkami na žórła a poćahi basnjow k jednotliwym sćenjam.


Literarnje najgodnjejše dolnoserbske bamžycki a gornoserbske pokěrluški. Z wujasnjenjami, pokazkami na žrědła a z póšegami pěsnjow k ewangelionu.

Wopisowanje

Literarnje najhódniše pokěrluški a bamžycki, wo zhubjenej njewěsće abo wo wulkej wace we tym kejžorowym měsće. Z wujasnjenjmi a pokazkami na žórła a poćahi basnjow k jednotliwym sćenjam.

Literarnje najgodnjejše dolnoserbske bamžycki a gornoserbske pokěrluški. Z wujasnjenjami, pokazkami na žrědła a z póšegami pěsnjow k ewangelionu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1696-6
rěč artikla hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1997, 63 s./b., wobr., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

2,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Literarnje najhódniše pokěrluški a bamžycki, wo zhubjenej njewěsće abo wo wulkej wace we tym kejžorowym měsće. Z wujasnjenjmi a pokazkami na žórła a poćahi basnjow k jednotliwym sćenjam.

Literarnje najgodnjejše dolnoserbske bamžycki a gornoserbske pokěrluški. Z wujasnjenjami, pokazkami na žrědła a z póšegami pěsnjow k ewangelionu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1696-6
rěč artikla hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1997, 63 s./b., wobr., brošura