Pokěrluški a bamžycki-Serbska poezija 40

Pokěrluški a bamžycki-Serbska poezija 40

wudał Kito Lorenc, zestajał Ludger Udolph

Literarnje najhódniše pokěrluški a bamžycki, wo zhubjenej njewěsće abo wo wulkej wace we tym kejžorowym měsće. Z wujasnjenjmi a pokazkami na žórła a poćahi basnjow k jednotliwym sćenjam.


Literarnje najgodnjejše dolnoserbske bamžycki a gornoserbske pokěrluški. Z wujasnjenjami, pokazkami na žrědła a z póšegami pěsnjow k ewangelionu.

wopisanje

Literarnje najhódniše pokěrluški a bamžycki, wo zhubjenej njewěsće abo wo wulkej wace we tym kejžorowym měsće. Z wujasnjenjmi a pokazkami na žórła a poćahi basnjow k jednotliwym sćenjam.

Literarnje najgodnjejše dolnoserbske bamžycki a gornoserbske pokěrluški. Z wujasnjenjami, pokazkami na žrědła a z póšegami pěsnjow k ewangelionu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1696-6
rěc artikela górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1997, 63 s./b., wobr., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Literarnje najhódniše pokěrluški a bamžycki, wo zhubjenej njewěsće abo wo wulkej wace we tym kejžorowym měsće. Z wujasnjenjmi a pokazkami na žórła a poćahi basnjow k jednotliwym sćenjam.

Literarnje najgodnjejše dolnoserbske bamžycki a gornoserbske pokěrluški. Z wujasnjenjami, pokazkami na žrědła a z póšegami pěsnjow k ewangelionu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1696-6
rěc artikela górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1997, 63 s./b., wobr., brošura