Pismikowy memo

Pismikowy memo

Graśe k treněrowanjeju spomnjeśa; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; zestajiła Simona Ćěslina; ilustrěrowała Isa Bryccyna
„Pismikowy memo“ pomoga źiśam w pśedšulskem starstwje pismiki serbskego alfabeta nawuknuś. Pśi zaběrje ze 66 barwojtymi kórtkami (to jo 33 kórtkowych pórikow pó pismikach serbskego alfabeta) treněruju se koncentracija, spomnjeśe, wutrajnosć a zamóžnosć spóznawanja.

Bei diesem Spiel ist fröhliches Spielvergnügen in der Kita, Grundschule oder Familie garantiert. Das Buchstaben-Memo schult Konzentration, Gedächtnis, Ausdauer und Wahrnehmungsvermögen. Schon Kinder im Vorschulalter lernen spielend die Welt der Buchstaben kennen.

wopisanje

Graśe góźi se za wužywanje w źiśowni w pśedšulskich kupkach ako teke za zaběru w šulskej B-wucbje.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1461-0
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2012, barwne ilustracije, graśe

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

10,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Graśe góźi se za wužywanje w źiśowni w pśedšulskich kupkach ako teke za zaběru w šulskej B-wucbje.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1461-0
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2012, barwne ilustracije, graśe