Nowe dyrdomdeje na wsy

Paška, Štefan

Nowe dyrdomdeje na wsy

ilustrowała Friederike Ablang

Štefan Paška, kotrehož dźěći ze Serbskeho rozhłosa znaja, je za nje swoju druhu knihu napisał. Zaso steji, kaž hižo w Paškowej prěničce z titlom »Dyrdomdeje na wsy«, hólčec Tim w srjedźišću. Wón je prawy dyrdomdejnik a přeco něšto zajimawe dožiwja. Při tym njetrjeba ani wulce po swěće jězdźić.
Wot 6 lět


„Teksty su w přitomnosći spisane a w blokowym formaće přehladnje zrjadowane. Sady su krótke, jednore a tuž za młodych čitarjow runje to prawe. Wužiwany wokabular wotpowěduje po mojim měnjenju niwowej čitarjow, na kotrychž so kniha měri. Tež posłowna rěč je jednora, derje zrozumliwa.“
Anja Nowakowa

wopisanje

Doma na dworje, na wjesnym sportnišću, na polu, w hajku abo w lěsnej kupjeli so druhdy najspodźiwniše wěcki stawaja. Tu šeri, tam so třěla, micka Minka je so zhubiła a samo policija Tima a jeho přećelow pyta. Byrnjež čitančka krótke byli, so awtorej přeco poradźi napjatosć natwarić. Kaž jeho předchadźacu knihu je Friederike Ablang tež tule nowostku z powabliwymi ilustracijemi wobohaćiła. Kniha je idealna za prěnje samostatne čitanje.

 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2467-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2019, 52 s., barbne ilustracije, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Doma na dworje, na wjesnym sportnišću, na polu, w hajku abo w lěsnej kupjeli so druhdy najspodźiwniše wěcki stawaja. Tu šeri, tam so třěla, micka Minka je so zhubiła a samo policija Tima a jeho přećelow pyta. Byrnjež čitančka krótke byli, so awtorej přeco poradźi napjatosć natwarić. Kaž jeho předchadźacu knihu je Friederike Ablang tež tule nowostku z powabliwymi ilustracijemi wobohaćiła. Kniha je idealna za prěnje samostatne čitanje.

 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2467-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2019, 52 s., barbne ilustracije, kruta wjazba