Cover

Rychtar, Helmut

Njezbožo

Serbska dźiwadłowa zběrka 4
Syn Marko zrazy z awtom do mopedista. Njepomha, ale ćeknje. Jeho reakcija wuwabi doma wótru diskusiju mjez staršimaj, dźědom a wowku. Što je wažne w žiwjenju -jenož dźěło a nakopjene bohatstwo? Napjata dźiwadłowa hra, kiž bě za swój čas wuwabiła horcu diskusiju.

wopisanje

Syn Marko zrazy z awtom do mopedista. Njepomha, ale ćeknje. Jeho reakcija wuwabi doma wótru diskusiju mjez staršimaj, dźědom a wowku. Što je wažne w žiwjenju -jenož dźěło a nakopjene bohatstwo? Napjata dźiwadłowa hra, kiž bě za swój čas wuwabiła horcu diskusiju.

###
Helmut Rychtar, rodźeny 1942 W Šešowje, studowaše po maturje na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli w Budyšinje (1960) w Lipsku dźiwadłowe wědomosće (1965-1969). Skutkowaše jako dramaturg w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje (1969—1971) a w Měšćanskim dźiwadle w Choćebuzu (1971—1974) a jako rozhłosownik. W Ludowym nakładnistwje Domowina wuda Rychtar dźiwadłowe hry Marje Kubašec (Chodojta, 1979) a skutkowaše wosebje we 80-tych lětach jako recensent serbskich dźiwadłowvch inscenacijow. Za serbsko powołanske dźiwadło napisa jednoaktowu hru Njezbožo (1987).

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1649-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1996
43 s.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Syn Marko zrazy z awtom do mopedista. Njepomha, ale ćeknje. Jeho reakcija wuwabi doma wótru diskusiju mjez staršimaj, dźědom a wowku. Što je wažne w žiwjenju -jenož dźěło a nakopjene bohatstwo? Napjata dźiwadłowa hra, kiž bě za swój čas wuwabiła horcu diskusiju.

###
Helmut Rychtar, rodźeny 1942 W Šešowje, studowaše po maturje na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli w Budyšinje (1960) w Lipsku dźiwadłowe wědomosće (1965-1969). Skutkowaše jako dramaturg w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje (1969—1971) a w Měšćanskim dźiwadle w Choćebuzu (1971—1974) a jako rozhłosownik. W Ludowym nakładnistwje Domowina wuda Rychtar dźiwadłowe hry Marje Kubašec (Chodojta, 1979) a skutkowaše wosebje we 80-tych lětach jako recensent serbskich dźiwadłowvch inscenacijow. Za serbsko powołanske dźiwadło napisa jednoaktowu hru Njezbožo (1987).

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1649-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1996
43 s.