ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA

Waše nadawki:

  • wěcywustojne předawanje w Smolerjec kniharni, poradźowanje a posłužowanje kupcow
  •  zawěsćenje atraktiwneho poskitka regionalneje literatury a dalšich serbskich produktow w kniharni
  • rozšěrjenje nakładniskeje produkcije pola předawarjow a w předawanišćach Hornjeje Łužicy

 

Waš profil:

  • wotzamknjene wukubłanje jako nakładniska překupča/nakładniski překupc abo w podobnym powołanju
  • dobre znajomosće serbskeje rěče, literatury a kultury
  • dźěłaće rady z ludźimi, ale tež z kompjuterowymi programami a lubujeće nowe wužadanja
  • maće swójsku iniciatiwu, dźěłaće samostatnje a sće fleksibelna/-y w zasadźenju

 

Waša šansa:

W Ludowym nakładnistwje Domowina wočakuje Was wotměnjate dźěłowe městno z wysokej swójskej zamołwitosću a dołhodobnej perspektiwu w serbskej wokolinje, ze mzdu po płaćacym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom. Dźěłowe městno je Budyšin resp. wonkowna słužba w Hornjej Łužicy. Maće zajim?

 

Zapodajće swoje nadrobne požadanje hač do 27.04.2018 na:

Ludowe nakładnistwo Domowina

jednaćelka Marka Maćijowa

Sukelnska 27, 02625 Budyšin

abo přez mejlku na: geschaeftsfuehrung@domowina-verlag.de

« zurück