WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy maće

  • wotzamknjeny wysokošulski studij na polu sorabistiki abo duchownych wědomosćow
  • jara dobre znajomosće serbskeje literatury, kultury a serbskich stawiznow
  • jara dobre pisomne a ertne wobknježenje hornjoserbskeje a/abo delnjoserbskeje kaž tež němskeje rěče, dobre znajomosće dalšeje słowjanskeje rěče kaž tež jendźelšćiny
  • dobre znajomosće nakładnistwoweho dźěła a awtorskich prawow
  • swójsku iniciatiwu, dobre organizatoriske kmanosće, dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny

 

Jeli Was

lektorske dźěło wot wuwiwanja koncepcionelnych předstawow hač k hotowej ćišćanej abo digitalnej ediciji zajimuje, zapodajće swoje nadrobne požadanje hač do 25.01.2020 na:

 

Ludowe nakładnistwo Domowina

jednaćelka Marka Maćijowa

Sukelnska 27

02625 Budyšin

abo z mejlku na: geschaeftsfuehrung@domowina-verlag.de

« zurück