„WAS IST WAS“ prědny raz dolnoserbski

„WAS IST WAS“ prědny raz dolnoserbski

Źiśi wót styrich lět mógu sebje wót starjejšych, źiśownicow a słuchopisaka cytaś a wulicowaś daś, co se w pśiroźe wob lěto wšykno stawa: Co cynje a kak wuglědaju rostliny a zwěrjeta w nalěśu, lěśu, nazymje a zymje? Co mógu źiśi w tom casu wósebnego graś, basliś, mólowaś, zběraś a spiwaś? Wušej togo cakaju na kuždem boce wšakorake nadawki a pód klapami schowane pśechwatanki. Nejwětšy špos drje buźo, gaž słyše źiśi zuki zwěrjetkow a pón pšašańko: Móžoš ty teke barcaś, bjacaś, mjawcaś a kwakotaś?

Das erste „WAS IST WAS“-Buch auf Niedersorbisch: die vier Jahreszeiten mit über 200 Hörerlebnissen, Spielspaß und Liedern zum Mitsingen, dazu Überraschungen unter den kleinen Klappen auf den Innenseiten.

Für BOOKii-Hörstift, ab 4 Jahre, farbig illustriert, Pappebuch mit stabilen Klappen.

Knigły skazaś

« zurück