Rozrost Towaršneho spěwnika

Rozrost Towaršneho spěwnika

Aplikacija „Towaršny spěwnik“ je wo dalši pakćik spěwow rozrostła. Wo tym informuje Ludowe nakładnistwo Domowina, kotrež app wobhospodarja. Wot nětka su tež dźěćace spěwy integrowane. Dohromady tři pakćiki spěwow su z tym přistupne: zakładny pakćik, pakćik młoda hudźba a pakćik za dźěćace spěwy. Nowa je tež funkcija, kotraž zmóžnja wužiwarjam, swójske lisćiny ze spěwami zestajeć. App je darmotna, jednotliwe pakćiki spěwow pak maja so kupić. Dohromady płaća pakćiki někak wosom eurow. W aplikaciji nadeńdźeće dokładnje 450 spěwow z notami. Klikće tu za dalše informacije.

« zurück