Z BOOKii-knihu do daliny swětnišća

Z BOOKii-knihu do daliny swětnišća

Budyska hwězdarnja bě 23. meje z přewšo hodźacym so hosćićelom knižneje premjery noweje publikacije „Wotkryj sej swětnišćo“, njedawno wušłeje w přełožku Hilžy Mehroweje jako licencne wudaće rjadu „Što je što“ w Ludowym nakładnistwje Domowina. Kupić móžeće sebi knihu a wotpowědny pisak tule w shopje.
Klikće tu a zhonće dalše zajimawe informacije kołowokoło zarjadowanja w Budyskej hwězdarni.
Foto: SN/Bojan Benić

« zurück