Aktualne informacije

ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA

W redakciji NOWEHO CASNIKA ma so  wot 1.1.2021 městno

šefredaktora (m/ž/d) znowa wobsadźić.

dalše informacije»
Jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina so rozžohnuje
Jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina so rozžohnuje

Kónc meje dźe dołholětna jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa na wuměnk. Studowana dźiwadłowa wědomostnica dźěłaše wjac hač 40 lět w serbskim nakładnistwje. Započejo jako redaktorka w Płomjenju, bu 1994 nawjedowaca lektorka a přewza 2003 jednaćelstwo. Wona rozsudnje sobu k tomu dopomha, zo nakładnistwo swojemu wysokemu narokej – wuwiwanje,  wudawanje a rozšěrjenje serbskeje literatury a literatury wo Serbach – wotpowědować zamó. Mjez druhim je za Serbow wažny němskorěčny rjad „Die sorbische Bibliothek“ iniciěrowała, koncipowała a dołho jako lektorka na starosći měła.

dalše informacije»
Swět zeznać z wobrazowym słownikom
Swět zeznać z wobrazowym słownikom

Što wšo so w swěće a doma před durjemi stawa, steji w srjedźišću noweje wobrazoweje knihi za dźěći wot dweju lět, kotruž je Bianka Wjeńcyna z němčiny přełožiła. Kniha z titulom „Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět“ wotkrywa dźěćom wšelake wobłuki wšědneho žiwjenja, haj samo swěta. Zeznaja a nawuknu zapřijeća a pomjenowanja wosobow, wěcow, předmjetow abo powołanjow a rozšěrjeja tak na lóštne a zabawjace wašnje swój słowoskład.

dalše informacije»
Mejske wudaće Płomjenja tule čitać!
Mejske wudaće Płomjenja tule čitać!

Tež w mejskim wudaću Płomjenja móža holcy a hólcy cyle woměrje wot doma  listować a čitać.

Tuž hladajće tule

dalše informacije»
Darmotne dodawanje knihow je dale móžne
Darmotne dodawanje knihow je dale móžne

Wot 20. apryla 2020 je Smolerjec kniharnja w Budyšinje zaso wotewrjena. Wjeselimy so na Was. Prošu wobkedźbujće při wopyće płaćiwe hygieniske postajenja. Skazanki za knihi, słuchoknihi, hudźbne cejdejki a wideja přijimujemy pak tež direktnje na www.domowina-verlag.de, telefonisce (03591/577-288), z faksom (03591/577-289) abo z mejlku (vertrieb@domowina-verlag.de). Hač do 31. meje 2020 dodawamy tworu do cyłeje Němskeje bjez dalšich kóštow.

dalše informacije»
Wědomostna kniha Waltera Wenzela znowa na předań
Wědomostna kniha Waltera Wenzela znowa na předań

Hižo dlěje wupředata kniha Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs znateho Lipščanskeho mjenowědnika Waltera Wenzela je zaso na předań. Wjace hač 5500 swójbnych mjenow serbskeho, pólskeho a čěskeho pochada je awtor Walter Wenzel z telefonowych a adresowych knihow za tutón kompendij zezběrał da z tym zajimawy dohlad do sydlenskich stawiznow třikrajoweho róžka Čěska – Šleska – Łužica.

dalše informacije»
Zběrka woblubowanych delnjoserbskich spěwow za serbske zetkanja a swjedźenje wujšła
Zběrka woblubowanych delnjoserbskich spěwow za serbske zetkanja a swjedźenje wujšła

Kaž stari spěwaja, tak młodźi swjeća – tak su naši wótčincy něhdy prajili. Zo by wone stare a mudre přisłowo tež w přichodźe hišće płaćiło, je Gregor Kliem dawno wupředaty spěwnik rozšěrił a nětko wón w LND předleži.

dalše informacije»
Aprylske wudaće Płomjenja tule čitać!
Aprylske wudaće Płomjenja tule čitać!

Dokelž přińdu šulerjo – a z tym čitarjo Płomjenja – hakle najzašo 20. apryla zaso do šule, je so redaktor Pětr Šołta rozsudźił, jutrowne wudaće najprjedy raz do interneta stajić.

Tak móža holcy a hólcy hižo doma w časopisu listować a čitać.

Płomjo tule čitać!

dalše informacije»
Nasćěnowa protyka »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021« wušła
Nasćěnowa protyka »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021« wušła

Tež za lěto 2021 bě fotograf Wolfgang Wittchen po puću, zo by znowa spodobne motiwy za runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu nasćěnowu protyku »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca« zapopadnył.

Hižo na titulnym łopjenu strowi wužiwarja noweje protyki jeho domizna – putniska cyrkej w Róžeńće. Wolfgang Wittchen je ze swojej kameru znowa idyliske krajiny, turistiske wjerški a tradicionelne swjedźenje we Łužicy fotografował.

dalše informacije»
Dalša »Wroblik Frido-kniha« na jutry přihotuje
Dalša »Wroblik Frido-kniha« na jutry přihotuje

Wroblik Frido a jeho přećeljo su zaso po puću – w nowej jutrownej stawiznje spisowaćelki Jěwy-Marje Čornakec, kiž swój wuspěšny rjad z tym dale wjedźe. »Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili« rěka najnowša kniha, kiž so wuběrnje do jutrowneho hněžka hodźi.

dalše informacije»