Aktualne informacije

Šwjelowe stronine mjenja Chóśebuskego wokrejsa ako reprint wujšli
Šwjelowe stronine mjenja Chóśebuskego wokrejsa ako reprint wujšli

Rowno jo wujšeł reprint žywjeńskego statka Bogumiła Šwjele „Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja ʺ, ako njama jano za teoretikarjow ako rěcywědnikow abo regionalnych historikarjow wjelicku gódnotu. Teke praktikarjam su te knigły wjelgin wužytna pśirucnica. Z togo pókłada wědy mógu wucabniki póceraś za swóju rěcnu a wěcnu wucbu, gmejnske raźce namakaju idejki za pomjenjenje nowych sedlišćow abo drogow.

Pśedstajenje knigłow

23. 05. 2019, 18.00 góź., Serbski dom (klubownja), Chóśebuz, z Gregorom Wieczorekom

dalšne informacije»
Publikacija wó serbskich pomnikach wujšła
Publikacija wó serbskich pomnikach wujšła

Publikaciju wó serbskich pomnikach „serbske pomniki“ jo něnto w gornoserbskej  rěcy wózjawiła wědomnostnica Trudla Malinkowa. Toś ten pśewódnik spóromje serbskich wopomnjeńskich rowow buźo wažny kompendium wósebnje za slěźarje, chronisty a ceptarje.

Knigłowa premjera w serbskej rěcy

23.05.2019, zeger 19.30 w Smolerojc knigłarni w Budyšynje

dalšne informacije»
Z kšetom Knutom bura Žura za naru měś – źiśece knigły Jurija Kocha zasej wujšli
Z kšetom Knutom bura Žura za naru měś – źiśece knigły Jurija Kocha zasej wujšli

Mjaztym rozpśedane knigły Jurija Kocha „Kšet Knut a bur Žur“ su něnto w drugem nakłaźe wujšli. Spisowaśel zasej raz dopokažo, co jogo šybałe pjero wšykno zamóžo. Tak pšaša se cele pówažnje: „Co ze swěta buźo, gaž maju kšety burow za naru?“

dalšne informacije»
Maśo lušt na fryšnu literaturu? Paternoster 8 jo wujšeł!
Maśo lušt na fryšnu literaturu? Paternoster 8 jo wujšeł!

Kužde druge lěto pśewjeźujotej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wuběźowanje za serbski pišujucy dorost. Wuběranje zapódanych twórbow se wózjawijo w rjeźe Paternoster. Rowno w LND wudane wósme wudaśe wopśimjejo twórby mytowanych wuběźowanja lěta 2017 ako teke teksty, kótarež se źe njejsu mytowali, kenž pak su weto cytanja gódne.

dalšne informacije»
„Mejstaŕ Krabat“ w dolnoserbskej rěcy zasej wujšeł
„Mejstaŕ Krabat“ w dolnoserbskej rěcy zasej wujšeł

Pśed 40 lětami jo wulicowańko Měta Nowaka-Njechorńskego „Mejstaŕ Krabat dušny serbski guslowaŕ“ w pśełožku Wylema Bjera prědny raz dolnoserbski wujšło. Něnto wóno z woblubowanymi ilustracijami Nowaka-Njechorńskego zasej pśedlažy.

dalšne informacije»
Kollektivbiografische Untersuchung zur sorbischen protestantischen Geistlichkeit erschienen
Kollektivbiografische Untersuchung zur sorbischen protestantischen Geistlichkeit erschienen

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erfasste die Reformation weite Teile der Lausitz und läutete eine neue Epoche ein. Namentlich für die hier lebenden Sorben ging die Einführung des neuen Glaubens mit einem tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandel einher, der sich in der Ausbildung einer sorbischen Schriftsprache und Literatur sowie einer zunehmenden sozialen Differenzierung der sorbischen Bevölkerung äußerte. Maßgeblich verkörpert wurde diese Entwicklung von der sorbischen Geistlichkeit, die sich im Verlauf der Frühen Neuzeit zu einem wichtigen Schrittmacher der sorbischen Geschichte entwickelte.

dalšne informacije»
App „Dolna Łužyca spiwa“ wujšła
App „Dolna Łužyca spiwa“ wujšła

Lěc na schadowance, kulturnem swěźenju abo domowinskem wjacoru – pśi młogich góźbach co se luźam spiwaś. Ale pśecej njejo spiwnik k rukoma, za to pak ma pśisamem kuždy smartphone abo tablet-pc pśi sebje. Něnt su 94 dolnoserbskich a 12 slěpjańskich spiwow w nowej app „Dolna Łužyca spiwa“ wujšli. Z njeju změjoš spěšnje žycony spiw na wobrazowce, gaž něchten spontanje „Błotka lube“ abo „Sławkojc mama njewě …“ zaspiwajo.

dalšne informacije»
Warjeńske knigły z pjera Tomaša Lukaša wujšli
Warjeńske knigły z pjera Tomaša Lukaša wujšli

Chto njeby kśěł kaž pšawy kuchaŕ pjac a wariś? Chto njeby kśěł swójich lubych abo pśijaśelow pśechwataś ze słodnym menijom? Warjeńske knigły »Warimy z Tomašom« z pjera znatego serbskego kucharja Tomaša Lukaša su něnto w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšli. Wóni pśepšosyju źiśi wót wósym lět na dyrdakojstwo do kuchnje.

dalšne informacije»
Gołbin titelna wjas w nowej Pratyji!
Gołbin titelna wjas w nowej Pratyji!

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija ─ Horst Adam, Adelheid Dawmowa a Ingrid Hustetowa ─ jo zestajiła na 60 pśinoskow wót pśisamem 40 awtorkow a awtorow, tak až mógu se cytarki a cytarje wjaseliś na wótměnjatu lekturu, kótaraž póbitujo wjele k pśemyslowanju a smjejkotanju.

dalšne informacije»
Bóže słowa na kuždy źeń prědny raz w dolnoserbskej rěcy
Bóže słowa na kuždy źeń prědny raz w dolnoserbskej rěcy

„Wšykno, což cyniśo ze słowami abo ze statkami, to cyńśo wšykno w mjenju Kněza Jezusa Kristusa a źěkujśo se Bogu Wóścu pśez njogo.” Z tym gronkom na nowe lěto zachopiju se Bóže słowa na kuždy źeń 2019, kótarež su lětosa prědny raz w Ludowem nakładnistwje Domowina w dolnoserbskej rěcy wujšli.

dalšne informacije»