Aktualne informacije

Literarne wuběźowanje Ludowego nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2019
Literarne wuběźowanje Ludowego nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2019

Napominamy wšyknych młodych pišucych se pjera pśimaś.

Pišćo wó źinsajšnem casu, wó zachadnosći abo wó pśichodnosći; wó luźach, kótarež su wam bliske, wó swójich wobglědowanjach a nazgónjenjach, wó glucnych wokognuśach abo tšachach, wó swójich cowanjach a swójich póžedanjach!

dalšne informacije»
Pettson a Findus něnto teke dolnoserbski
Pettson a Findus něnto teke dolnoserbski

Starki Pettson a kócor Findus stej pla źiśi wjelgin znatej a kradu woblubowanej. Šwedski spisowaśel Sven Nordqvist jo napisał cełu seriju wó nima. W pśełožku Madleny Norberg pśedlaže něnto knigły „Findus a kokot-spiwarik “ teke w dolnoserbskej rěcy za źiśi wót 4 lět. Te knigły su zewšym prědne, ako su se pśestajili ze šwedšćiny do serbšćiny! Rownocasnje wujźo górnoserbski pśełožk Diany Šołćineje z nimšćiny „Findus a hara z honačom“.

dalšne informacije»
Tśi awtorki, jadno źěło
Tśi awtorki, jadno źěło

„Znaki pominaki kopolaki” jo titel nowych knigłow, kenž su nastali ako rezultat njewšednego zgromadnego źěła tśich serbskich awtorkow Měrany Cušcyneje, Róže Domašcyneje a Měrki Mětoweje. W rjeśasowej basni z 39 štuckami nawězujo kužda nowa štucka na štucku do togo, kótaruž jo druga basnikaŕka pisała. Pó tej wašni droguju ako pó rjeśazu pó Łužycy. Zgromadna droga wjeźo je wót Budyšyna a Carnoboga pó dalokej góli až do Błotow a zasej slědk.

dalšne informacije»
Knigły k 3-regionowemu projektoju wujšli
Knigły k 3-regionowemu projektoju wujšli

„Krajiny wuwijaju se k nosarjam energije, jich zwobraznjenje k nosarjam idejowʺ, tak korutańsko-słowjeński wuměłc Karl Vouk w swójom pśedsłowje wó zgromadnem kulturnem projekśe Załožby za serbski lud z korutańskimi, słowjeńskimi a serbskimi muzeumami a literarnymi domami a wót nich nominěrowanymi wuměłcami. Pód titelom „Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny” su něnto wujšli knigły k projektoju.

dalšne informacije»
Šwjelowe stronine mjenja Chóśebuskego wokrejsa ako reprint wujšli
Šwjelowe stronine mjenja Chóśebuskego wokrejsa ako reprint wujšli

Rowno jo wujšeł reprint žywjeńskego statka Bogumiła Šwjele „Stronine mjenja Chóśobuskego wobcerjenja ʺ, ako njama jano za teoretikarjow ako rěcywědnikow abo regionalnych historikarjow wjelicku gódnotu. Teke praktikarjam su te knigły wjelgin wužytna pśirucnica. Z togo pókłada wědy mógu wucabniki póceraś za swóju rěcnu a wěcnu wucbu, gmejnske raźce namakaju idejki za pomjenjenje nowych sedlišćow abo drogow.

dalšne informacije»
Publikacija wó serbskich pomnikach wujšła
Publikacija wó serbskich pomnikach wujšła

Publikaciju wó serbskich pomnikach „serbske pomniki“ jo něnto w gornoserbskej  rěcy wózjawiła wědomnostnica Trudla Malinkowa. Toś ten pśewódnik spóromje serbskich wopomnjeńskich rowow buźo wažny kompendium wósebnje za slěźarje, chronisty a ceptarje.

dalšne informacije»
Z kšetom Knutom bura Žura za naru měś – źiśece knigły Jurija Kocha zasej wujšli
Z kšetom Knutom bura Žura za naru měś – źiśece knigły Jurija Kocha zasej wujšli

Mjaztym rozpśedane knigły Jurija Kocha „Kšet Knut a bur Žur“ su něnto w drugem nakłaźe wujšli. Spisowaśel zasej raz dopokažo, co jogo šybałe pjero wšykno zamóžo. Tak pšaša se cele pówažnje: „Co ze swěta buźo, gaž maju kšety burow za naru?“

dalšne informacije»
Maśo lušt na fryšnu literaturu? Paternoster 8 jo wujšeł!
Maśo lušt na fryšnu literaturu? Paternoster 8 jo wujšeł!

Kužde druge lěto pśewjeźujotej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wuběźowanje za serbski pišujucy dorost. Wuběranje zapódanych twórbow se wózjawijo w rjeźe Paternoster. Rowno w LND wudane wósme wudaśe wopśimjejo twórby mytowanych wuběźowanja lěta 2017 ako teke teksty, kótarež se źe njejsu mytowali, kenž pak su weto cytanja gódne.

dalšne informacije»
„Mejstaŕ Krabat“ w dolnoserbskej rěcy zasej wujšeł
„Mejstaŕ Krabat“ w dolnoserbskej rěcy zasej wujšeł

Pśed 40 lětami jo wulicowańko Měta Nowaka-Njechorńskego „Mejstaŕ Krabat dušny serbski guslowaŕ“ w pśełožku Wylema Bjera prědny raz dolnoserbski wujšło. Něnto wóno z woblubowanymi ilustracijami Nowaka-Njechorńskego zasej pśedlažy.

dalšne informacije»
Kollektivbiografische Untersuchung zur sorbischen protestantischen Geistlichkeit erschienen
Kollektivbiografische Untersuchung zur sorbischen protestantischen Geistlichkeit erschienen

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts erfasste die Reformation weite Teile der Lausitz und läutete eine neue Epoche ein. Namentlich für die hier lebenden Sorben ging die Einführung des neuen Glaubens mit einem tiefgreifenden sozialen und kulturellen Wandel einher, der sich in der Ausbildung einer sorbischen Schriftsprache und Literatur sowie einer zunehmenden sozialen Differenzierung der sorbischen Bevölkerung äußerte. Maßgeblich verkörpert wurde diese Entwicklung von der sorbischen Geistlichkeit, die sich im Verlauf der Frühen Neuzeit zu einem wichtigen Schrittmacher der sorbischen Geschichte entwickelte.

dalšne informacije»

1 2 Vor