Cover

Hevier, Daniel

Nam so hišće njecha spać

Hajckibajki, ilustrowała L’uba Končeková-Veselá
Zawěrno, štóž to njerozumi, drje ničo wo dźěćoch njewě. Ale nic jenož Pětr a Milenka wusnyć njemóžetaj, tež rybje we wodźe pod lodom so nochce spać abo zajacej w kuzłarskim cylindrje. Krótke wjesołe stawiznički hodźa so za předčitanje, hižo wjetše dźěći móžeja je same čitać.
Wot 2 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1559-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1994
61 s., barb. wobr., kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

3,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1559-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1994
61 s., barb. wobr., kruta wjazba