Cover

Měrćin Salowski

Na slědach biskopa Bena

Wobrazy z katolskich Serbow

Wuběrny wobrazowy zwjazk a stawizniski přehlad wo katolskej krajinje Hornjeje Łužicy skića so čitarjej a zajimcej na prěni pohlad do knihi. Awtor Měrćin Salowski, nětko farar na wuměnku, wjedźe nas po stawiznach hač do přitomnosće katolskich Serbow a předstaji wšě wosady z jich wosebitosćemi. Z krótkim rezimejom w čěskej, pólskej a jendźelskej rěči.


Wopisowanje

„Wosebje radować budźe so kóždy čitar nad přewšo krasnymi fotami, kotrež nastachu we wšěch serbskich wosadach. Wone zbliža nam nadobnosć a drohoćinki božich domow a rozprawjeja wo wjerškach cyrkwineho žiwjenja kaž na přikład wo jěchanju křižerjow runje tak kaž wo putnikowanju do Róžanta a wo njedawnym Pawlikec serbskim kwasu w Radworju. Mnozy wuhladaja zawěsće sebje samych, přiwuznych abo znatych na tutych fotach.“

Manfred Laduš

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1556-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1993
167 s., 93 barbne wobrazy, kruta wjazba ze škitnej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

„Wosebje radować budźe so kóždy čitar nad přewšo krasnymi fotami, kotrež nastachu we wšěch serbskich wosadach. Wone zbliža nam nadobnosć a drohoćinki božich domow a rozprawjeja wo wjerškach cyrkwineho žiwjenja kaž na přikład wo jěchanju křižerjow runje tak kaž wo putnikowanju do Róžanta a wo njedawnym Pawlikec serbskim kwasu w Radworju. Mnozy wuhladaja zawěsće sebje samych, přiwuznych abo znatych na tutych fotach.“

Manfred Laduš

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1556-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1993
167 s., 93 barbne wobrazy, kruta wjazba ze škitnej wobalku