Cover

Na přikład: Ty

Modlitwy za młodźinu; wudał Guido Erbrich; z němčiny přełožił Měrko Pohonč

Što je modlitwa a kak so modlić? Předležaca kniha měri so wosebje na młodych ludźi. W njej je wjele přikładow, z kotrymiž chce wudawaćel Guido Erbrich dyrdomdej modlenja wolóžić. Stare a nowe, znate a njeznate modlitwy steja pódla tekstow z biblije a kěrlušow z wosadnika.


Beschreibung

Što je modlitwa a kak so modlić? Předležaca kniha měri so wosebje na młodych ludźi. W njej je wjele přikładow, z kotrymiž chce wudawaćel Guido Erbrich dyrdomdej modlenja wolóžić. Stare a nowe, znate a njeznate modlitwy steja pódla tekstow z biblije a kěrlušow z wosadnika. Nimo toho su w knize modlitwy wuznamnych ludźi z wšelakich časow, kiž spytachu z nimi na prašenja žiwjenja wotmołwić. Modlitwy Serbow Michała Nawki a Alojsa Andrickeho je Měrko Pohonč přidał. Nańdu so tež tajke z pjera Rogera Schutza, Anthonyja de Mello, Tomaša Akwinskeho, Ignacija z Loyole, Dietricha Bonhoeffera a Mahatma Gandhija. Kniha je z powědkami wobrubjena a bohaće z fotami wuhotowana.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2054-3
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2006
128 s., barbne wobrazy, kruta wjazba
Thema Nabožne knihi za dźěći

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

12,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Što je modlitwa a kak so modlić? Předležaca kniha měri so wosebje na młodych ludźi. W njej je wjele přikładow, z kotrymiž chce wudawaćel Guido Erbrich dyrdomdej modlenja wolóžić. Stare a nowe, znate a njeznate modlitwy steja pódla tekstow z biblije a kěrlušow z wosadnika. Nimo toho su w knize modlitwy wuznamnych ludźi z wšelakich časow, kiž spytachu z nimi na prašenja žiwjenja wotmołwić. Modlitwy Serbow Michała Nawki a Alojsa Andrickeho je Měrko Pohonč přidał. Nańdu so tež tajke z pjera Rogera Schutza, Anthonyja de Mello, Tomaša Akwinskeho, Ignacija z Loyole, Dietricha Bonhoeffera a Mahatma Gandhija. Kniha je z powědkami wobrubjena a bohaće z fotami wuhotowana.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2054-3
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2006
128 s., barbne wobrazy, kruta wjazba
Thema Nabožne knihi za dźěći