Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2021

Sćěnowy kalendaŕ, fotografije: Wolfgang Wittchen

Južo na titelowej stronje strowi wužywarja nowego kalendarja jogo domownja – putnikowańska cerkwja w Róžanśe. Wolfgang Wittchen jo ze swójeju kameru znowego idyliske krajiny, turistiske wjeraški a tradicionalne swěźenje we Łužycy fotografěrował. Lěc pśi zapusśe we Wjerbnje, pśi smalenju na jetski pó Lejnjańskem jazorje abo pśi łojenju rybow w Rakecach – pśecej jo pśiglědowaŕ mjazy nimi. Nazgónity fotograf zamóžo architektoniske drogostki we wobrazu zapópadnuś, lěc jo to restawrěrowany grod w Stróži, cerkwja w Gołkojcach z w lěśe 1848 natwarjonym zwónowym tormom, Mužakojski grod w nazymskej sukni abo gódownje wupyšnjona cerkwja w Hodźiju. Ze swójim pśeglědnim wugótowanim dajo kalendaŕ teke dosć městna za wósobinske zapiski a njaso pitśku domownje do domu. 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2602-6
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, dwójotyźeński kalendaŕ ze 27 łopjenami a titelowym łopjenom, 24 x 34 cm, spiralny wuwězk

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,00 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2602-6
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, dwójotyźeński kalendaŕ ze 27 łopjenami a titelowym łopjenom, 24 x 34 cm, spiralny wuwězk