Cover

Mjez wami

Wučbnica za katolsku nabožnu wučbu w 5. a 6. lětniku; zeserbšćiła Marka Budarjowa
„Mjez wami“ je kniha za katolsku nabožinu w serbskich rjadownjach. Wona je přełožk němskeje wučbnicy „Mitten unter euch“ nakładnistwa Ludwig Auer.

{STR}

wopisanje

„Mjez wami“ je kniha za katolsku nabožinu w serbskich rjadownjach. Wona je přełožk němskeje wučbnicy „Mitten unter euch“ nakładnistwa Ludwig Auer.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1017-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1994
200 s., barbne wobrazy, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

11,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

„Mjez wami“ je kniha za katolsku nabožinu w serbskich rjadownjach. Wona je přełožk němskeje wučbnicy „Mitten unter euch“ nakładnistwa Ludwig Auer.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1017-9
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1994
200 s., barbne wobrazy, brošura