Matematika plus – Źěłowy zešywk

Matematika plus – Źěłowy zešywk

Dwójorěcny źěłowy zešywk k wucbnicy „Mathematik plus“ w 7. lětniku za bilingualnu wucbu; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; z nimskeje rěcy pśestajiła Antje Krawcojc, ilustrěrowali Joachim Gottwald, Gudrun Lenz a Uta Be
Źěłowy zešywk k wucbnicy „Mathematik plus“ za serbsko-nimske rědownje jo licenca z nakładnistwa Cornelsen/Volk und Wissen.

wopisanje

Źěłowy zešywk k wucbnicy „Mathematik plus“ za serbsko-nimske rědownje jo licenca z nakładnistwa Cornelsen/Volk und Wissen.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1408-5
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2011, 88 b., barwne ilustracije, brošura, pśidank

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,50 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Źěłowy zešywk k wucbnicy „Mathematik plus“ za serbsko-nimske rědownje jo licenca z nakładnistwa Cornelsen/Volk und Wissen.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1408-5
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2011, 88 b., barwne ilustracije, brošura, pśidank