Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

Łužica – Łužyca – Lausitz 2022

sćěnowy kalendaŕ, fotografije: Maćij Bulank

Wót wudaśa za lěto 2022 pósćijo znaty serbski fotograf Maćij Bulank ze swójimi fasciněrujucymi wobrazami tšojorěcnemu kalendarjoju wósebny naglěd. Bulank jo ako fotograf wjelgin wuspěšny. Akle w zachdnem lěśe jo wózjawił wobrazowy zwězk „Jutry doma. Osterreiten“. Južo do togo jo nažněł wjele pśipóznaśa z knigłami „Prjedy hač woteńdźeš. Bevor du gehst“ wó Serbowkach, kenž hyšći wšednje nose swóju drastwu, a „Pola katolskich Serbow“. W nowem sćěnowem kalendarju něnto prezentěrujo pśewažnje krajinowe wobraze wó Górnej, Dolnej a sjejźnej Łužycy. Na někotarych łopjenach jo teke ta jadna abo druga kšasna cerkwja wiźeš, kótarychž jo wjele we Łužycy, wšako stej Serbstwo a kśesćijańska wěra kšuśe ze sobu zwězanej. Teke brilantne detajlowe wobraze z cerkwjow pyšnje kalendaŕ.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2653-8
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, dwójotyźeński kalendaŕ z 28 łopjenami a titelnym łopjenom, spiralowy wuwězk
tema Ɫužyca

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

7,50 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2653-8
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, dwójotyźeński kalendaŕ z 28 łopjenami a titelnym łopjenom, spiralowy wuwězk
tema Ɫužyca