Cover

Łužica / Lausitz / Łužyca 2014

Nasćěnowy kalender, fota Gerald Große
Titulny wobraz – »Nalětna pycha pola Chrósćic « – zbudźi wćipnosć na měsačne łopjena noweje nasćěnoweje protyki. Gerald Große pokazuje fotografije, kiž trochu hinaši wid na łužiske krajiny, wjeski a města zmóžnja, kaž tež na jich wosebitosće skedźbnja.

Wopisowanje

Titulny wobraz – »Nalětna pycha pola Chrósćic « – zbudźi wćipnosć na měsačne łopjena noweje nasćěnoweje protyki. Gerald Große pokazuje fotografije, kiž trochu hinaši wid na łužiske krajiny, wjeski a města zmóžnja, kaž tež na jich wosebitosće skedźbnja. Widźeć su tónraz slědowace motiwy:

Januar: Zymička w Rogeńskim parku
Februar: Na camprowanju w Delnjej Łužicy
Měrc: Nalěćo we Łazkowskim lěsu
Apryl: Rownjanske kantorki po jutrownym spěwanju
Meja: Blunjanska młodźina rejuje wokoło meje
Junij: Delnjołužiska krajina z kćějatym makom
Julij: Kwasna korejta čaka na młodeju mandźelskeju
Awgust: Wšitko derje zapopadnjene?
September: Rańša idylka při Němčanskim haće
Oktober: Žónska bjesada w Delnjej Łužicy
Nowember: Nazymska pycha we Łazu
December: Budyske hodowne wiki wabja wopytowarjow

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2225-7
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 2013
13 barbnych łopjenow

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

4,90 €
inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Titulny wobraz – »Nalětna pycha pola Chrósćic « – zbudźi wćipnosć na měsačne łopjena noweje nasćěnoweje protyki. Gerald Große pokazuje fotografije, kiž trochu hinaši wid na łužiske krajiny, wjeski a města zmóžnja, kaž tež na jich wosebitosće skedźbnja. Widźeć su tónraz slědowace motiwy:

Januar: Zymička w Rogeńskim parku
Februar: Na camprowanju w Delnjej Łužicy
Měrc: Nalěćo we Łazkowskim lěsu
Apryl: Rownjanske kantorki po jutrownym spěwanju
Meja: Blunjanska młodźina rejuje wokoło meje
Junij: Delnjołužiska krajina z kćějatym makom
Julij: Kwasna korejta čaka na młodeju mandźelskeju
Awgust: Wšitko derje zapopadnjene?
September: Rańša idylka při Němčanskim haće
Oktober: Žónska bjesada w Delnjej Łužicy
Nowember: Nazymska pycha we Łazu
December: Budyske hodowne wiki wabja wopytowarjow

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2225-7
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 2013
13 barbnych łopjenow