Cover

Łužica / Lausitz / Łužyca 2014

Kalendaŕ na sćěnu, barwne fotografije Gerald Große

wopisanje

Titelny wobraz »Chrósćicy w nalěśu« zbuźijo narskosć na mjasecne łopjena noweje sćěnoweje pratyje. Fotografije Geralda Große zmóžniju tšochu hynakšy wid na łužyske krajiny, jsy a města a pokazuju jich wósebnosći. Wiźeś su tenraz slědujuce motiwy:

Januar: Kowalnja w Rogeńskem parku
Februar: Słomjak a póbratš camprujotej w Cerkwicy
Měrc: Lěs w nalětnem kwiśenju
Apryl: Zbóžne woblica na jatšownicu
Maj: Majski bom w srjejźnej Łužycy
Junij: Módre górcycki, cerwjene macki a běłe mrokawki
Julij: Swajźbarska drožka caka pśed cerkwju w Ralbicach
Awgust: Na swěźenju serbskeje katolskeje swójźby we Wěteńcy
September: Zajtšna śišyna a samota w ranej nazymje
Oktober: Smogorjojske žeńske we swěźeńskej drastwje
Nowember: Nazymske barwy w pódzymje
December: Gódowny mark se šćani a błyšći

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2225-7
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 2013
13 łopjenow

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,90 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Titelny wobraz »Chrósćicy w nalěśu« zbuźijo narskosć na mjasecne łopjena noweje sćěnoweje pratyje. Fotografije Geralda Große zmóžniju tšochu hynakšy wid na łužyske krajiny, jsy a města a pokazuju jich wósebnosći. Wiźeś su tenraz slědujuce motiwy:

Januar: Kowalnja w Rogeńskem parku
Februar: Słomjak a póbratš camprujotej w Cerkwicy
Měrc: Lěs w nalětnem kwiśenju
Apryl: Zbóžne woblica na jatšownicu
Maj: Majski bom w srjejźnej Łužycy
Junij: Módre górcycki, cerwjene macki a běłe mrokawki
Julij: Swajźbarska drožka caka pśed cerkwju w Ralbicach
Awgust: Na swěźenju serbskeje katolskeje swójźby we Wěteńcy
September: Zajtšna śišyna a samota w ranej nazymje
Oktober: Smogorjojske žeńske we swěźeńskej drastwje
Nowember: Nazymske barwy w pódzymje
December: Gódowny mark se šćani a błyšći

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2225-7
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 2013
13 łopjenow