Koče slěbro

Koče slěbro

Wjesoły dyrdomdejski roman za młodych ludźi, ilustrował Egbert Herfurth

Koče slěbro nima ničo z kóčkami činić, ale je titul woblubowaneje kriminalki Jurja Kocha. W předležacym dalšim nakładźe móže nowa generacija čitarjow z Jakubom, Filipom, Rejzku a wowku Babydušku wo Šibjeńču horu wojować, kotraž ma so kočeho slěbra dla wotbagrować. A z njej ma so tež zhubić Weclichec bróžnja a wšě te šerjenja, kiž tam wopołnocy rady nimo jěducych za nós wodźa. „Wumóžimy Šibjeńču horu a Weclichec bróžnju“, abo skrótšene „wumšibhorawecbrož“ rěka zawjazk młodych wojowarjow-aktiwistow a z nim wustupuja samo před sakskim parlamentom. Hač maja tam wuspěch, to njech sej dźěći w dźewjeć kapitlach a „hišće jednym krótkim kóncu“ same wotkryja.Wot 8 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1799-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2. nakł. 2020, 160 s., č/b. rysowanki, kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1799-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 2. nakł. 2020, 160 s., č/b. rysowanki, kruta wjazba