Cover

Z awtom ducy

Słownick z bildkami za małych, pśełožyła Kěta Wunderowa, ilustrowała Lawrie Taylor, tekst Ute Haderlein

„Kak groni se tym wšakim awtam na droze? Co źěłaju w awtowej źěłarni?“ Na to a młoge druge pšašanja wótegronijo wobrazowy słownik „Z awtom ducy“. Na wjelikich ilustracijach wuglědaju źiśi, co se ducy z awtom wšykno stawa, lěc pśi tankowni, na městnje znjeglucenja abo w awtowej myjarni.
Wót 4 lět


Mit dem Auto unterwegs ─ alles rund um Tankstelle, Autohaus, Autowerkstatt, Waschanlage und was nach einem Unfall passiert.
Ab 4 Jahren

Wopisowanje

Same zajmne słowa chowaju se na barwnych bokach, a chtož derje pyta, namakajo teke za wšykno pšawe słowko.
Źiśi, kótarymž stej se słownika „Zwěrjeta na burskem dwórje“ a „Na pólach a łukach“ spódobałej, změju teke z tymi knigłami swójo wjasele.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2207-3
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2011
11 b., barw. il., twarda papa

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Same zajmne słowa chowaju se na barwnych bokach, a chtož derje pyta, namakajo teke za wšykno pšawe słowko.
Źiśi, kótarymž stej se słownika „Zwěrjeta na burskem dwórje“ a „Na pólach a łukach“ spódobałej, změju teke z tymi knigłami swójo wjasele.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2207-3
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2011
11 b., barw. il., twarda papa