Cover

Kak jo myška Pip-pip plěwaś nawuknuła

ilustrěrował Günter Wongel, z górnoserbskeje rěcy pśestajił Gerat Nagora

Wroblika Frida, ježyka Štapaka, zelenu žabku Šnapawku a myšku Pip-pip su zeznali nejmjeńše cytarje južo w kniglickach Jěwy-Marje Čornakec „Kak jo wroblik Frido lětaś nawuknuł“. How dožywijo ta wjasoła gromada něnt dalšne dyrdakojstwo: Myška Pip-pip dej plěwaś nawuknuś, ale wóna se wódy bój. Žabka Šnapawka ako jeje ceptarka ma z njeju swóju lubu nuzu. Ale naslědku myška samo pó wóźe sněgakujo!
Tšojeńko jo žortnje a šybale ilustrěrowane a kniglicki góźe se derje za źiśi, kenž serbski wuknu.
Wót 4 lět

Wie Mäuschen Pip-Pip schwimmen lernte, obwohl es doch so viel Angst vor dem Wasser hatte. Mit beigelegter deutscher Übersetzung.
Ab 4 Jahren


Zu den beliebten Wroblik Frido-Büchern erschien ein Ausmalheft mit den lustigen Illustrationen von Günter Wongel zum Miterleben der bisherigen Abenteuer von Spatz Frido und all seinen Freunden.
Das Ausmalheft bestellen

Beschreibung

Ako pśidank k woblubowanej kniglickowej seriji jo wujšeł zešywk z luštnymi ilustracijami. Pśi jich wumólowanju móžośo te same dyrdakojstwa dožywiś ako wroblik, myška, žabka, ježyk a šwjerce Laban, Lopo, Pušel, Šmurlak a Cypotak.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2084-0
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2007
16 b., barw. il., brošura

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

5,90 €
inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Ako pśidank k woblubowanej kniglickowej seriji jo wujšeł zešywk z luštnymi ilustracijami. Pśi jich wumólowanju móžośo te same dyrdakojstwa dožywiś ako wroblik, myška, žabka, ježyk a šwjerce Laban, Lopo, Pušel, Šmurlak a Cypotak.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2084-0
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2007
16 b., barw. il., brošura