Cover

Spěwajće, so radujće • Spěwajśo, se radojśo

ilustrěrowała Ľuba Končeková-Veselá wobźěłałej a wudałej Helena Pallmannowa a Leńka Thomasowa

Wót januara do decembra swěśimy wjele rědnych nałogow, źož se wjasele spiwa a muzicěrujo. „Luštne camprowarje“, „Zas kwitu te lipy“ na baseń Fryca Rochy a „Hejsa, gódy du“ su tśi z dogromady 70 dolnoserbskich spiwow w tom spiwniku.
Wót 5 lět

 Singt und freut euch – Feste und Bräuche in 70 niedersorbischen Kinderliedern mit Vorschlägen für Instrumente und Harmonien.
Ab 5 Jahren

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1619-5
rěc artikela górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1995
120 b., barw. wobr., kšuta wězba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1619-5
rěc artikela górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1995
120 b., barw. wobr., kšuta wězba