Škobrjonkowe tyrlili

Škobrjonkowe tyrlili

Wěnašk źěśecych basnjow, zestajił Pětr Donat, pśestajiła Erika Janowa, ilustrował Gerhard Bäumler

Na 30 tych nejrědnjejšych źiśecych basnjow a štuckow Michała Nawki jo se how zestajiło do spódobnych kniglickow za źiśi w Dolnej Łužycy.
Wót 5 lět


Fast 30 Gedichte des Klassikers der obersorbischen Kinderlyrik in niedersorbischer Übersetzung.
Ab 5 Jahren

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0800-8
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1992, 32 b., barw. wobr., brošura, rěd: Lódka

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

2,50 €
inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0800-8
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1992, 32 b., barw. wobr., brošura, rěd: Lódka