Cover

Rostliny

Pśewódnik pó pśiroźe, z nimskeje rěcy pśestajił Gregor Wieczorek

Jo to bom abo krick? Jo ta jagodka k jěźi abo jo wóna snaź gadowata? Na take a pódobne pšašanja pomogu wam nowe kniglicki te pšawe wótegrona namakaś. Z tym pśedlažyjo prědna serbskorěcna pśirucka za zaběru z pśirodu, w kótarejž namakaju teke druge zajmce serbske pomjenjowanja rostlinow.


Wot 8 lět


Ein Naturführer für Kinder mit etwa 120 kurzen, leicht verständlichen Pflanzenporträts, reich und farbig illustriert, dazu Anleitungen zum Basteln und Experimentieren, Bilder zum Ausmalen und ein Wissensquiz.


Mit einem Wörter- sowie Pflanzennamenverzeichnis, beide Sorbisch-Deutsch und Deutsch-Sorbisch


Ab 8 Jahren

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2211-0
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2012
184 b., wjele barw. fot. a il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2211-0
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2012
184 b., wjele barw. fot. a il., brošura