Cover

Na pólach a łukach

słownick z bildkami za małych, z nimšćiny pśełožyła Kěta Wunderowa, ilustrěrował Bob Bampton
W pśiroźe se pśecej něco stawa: W nalěśu maju ptašacki swóje młode a na łuce kwiśo wjele kwětkow. W lěśu rosćo pšenica na pólu a zemcygaŕ se nažerjo dobrych zernkow. W nazymje pyta njewjericka wórješki za zymu a w zymje chowa se piskac w swójej jamje.
Wót 2 lět

Pflanzen und Tiere in Feld und Flur ─ ihr Leben im Jahreslauf in großen bunten Bildern und kurzen Texten mit einem Bildwörterbuch am Seitenrand.
Ab 2 Jahren

wopisanje

To njejo žednje wóstudno!

We wobrazowych knigłach mógu se źiśi zwěrjeta a rostliny we měrje a dokradnje woglědaś. Wjelike pisane ilustracije a krotke teksty wopisuju žywjenje na pólach a łukach we wšych lětnych casach a wabje z tym wen do pśirody. Słownick z wobrazkami na kšomje kuždego boka pósrědnja nejmjeńšym wótpowědne serbske słowa.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2166-3
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 11 b., wjelike barwne ilustracije, twarda papa

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

To njejo žednje wóstudno!

We wobrazowych knigłach mógu se źiśi zwěrjeta a rostliny we měrje a dokradnje woglědaś. Wjelike pisane ilustracije a krotke teksty wopisuju žywjenje na pólach a łukach we wšych lětnych casach a wabje z tym wen do pśirody. Słownick z wobrazkami na kšomje kuždego boka pósrědnja nejmjeńšym wótpowědne serbske słowa.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2166-3
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 11 b., wjelike barwne ilustracije, twarda papa