Mysli, badaj, wugodaj

Mysli, badaj, wugodaj

Luštne godańka a druge zaběranja ze serbskeju rěcu za małe a wětše źěśi, zestajił Beno Pětška-Borkojski, ilustrował Michael Scharf

Luštne gódańka a druge zaběranja ze serbskeju rěcu: z domownje, z pśirody, we šuli a pó šuli, znate luźe – mudre słowa, gódańka z licbami, take a wónake gódańka a njegódańka.
Wót 6 lět


Lustige Rätsel und andere Beschäftigungen mit dem Niedersorbischen in sechs Kapiteln, jeweils mit Wörterverzeichnis und am Schluss mit Lösungen. Mit einem kleinen Wörterverzeichnis.
Ab 6 Jahren

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1638-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł 1995, 40b., barw. wobr., rěd: Lódka

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,50 €
inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1638-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł 1995, 40b., barw. wobr., rěd: Lódka