Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět

Prusse, Daniela

Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět

ilustrěrowała Katja Senner, z nimšćiny pśestajiła Margot Hašcyna

W tych knigłach póznajo małe góle na 14 wjelikich wobrazach z krotkimi tekstami swój swět: źiśownju a supermark, žywnosć a twaŕnišćo, wognjowu woboru a policiju, chórownju, wótpóranje wótpadkow, zwěrjeńc, dwórnišćo, pśistaw a lětanišćo, mórjo a gólu. Pśi tom póznajo teke trjebne pomjenjenja luźi, zwěrjetow, rostlinow a wěcow a rozšyrja na taki part swój słowoskład.


Co wšykno trjebaju rucnikarje? Kak wuglěda we wognjaŕni? Z kótarymi instrumentami pśepytujo tebje gójc? Co gótujo se z wótpadkami? Co wšykno se stanjo, nježli smějoš do lětadła zastupiś? Wótegrona na te a dalšne pšašanja su napisane a namólowane w tych barwnych kniglickach.


Wót 2 lětowu


Was gibt es alles in meiner Welt zu erleben? Das beantwortet Kindern ab 2 Jahre das vorliegende sorbischsprachige Bilder-Wörter-Buch „Meine Welt“. Insgesamt 14 farbenfrohe Illustrationen mit kurzen Texten laden sie ein, ihre Welt in Bild und Wort zu erkunden: im Kindergarten, Supermarkt und Krankenhaus, auf dem Bauernhof und der Baustelle, bei Feuerwehr, Polizei und Müllentsorgung, am Bahnhof, Hafen und Flughafen, im Tierpark, Wald und Meer. Auf spielerische Art erweitern die Kinder dabei ihren sorbischen Wortschatz.


Ab 2 Jahren

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2613-2
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 30 b., barw. il., papowe knigły

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2613-2
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 30 b., barw. il., papowe knigły