Moje prěnje swjate woprawjenje

Moje prěnje swjate woprawjenje

Dopomnjenski album, z němčiny přełožiła Herta Delanowa
Skónčnje tak daloko je: Lucija a Syman staj k prěnjemu swjatemu wo... wo... wopytanju šłoj. Trochu kopolate wšak te zapřijeće je, njeměniće tež? Što ma z tym na sebi, to jenož zhoniće, hdyž sej dopomnjenski album „Moje prěnje swjate woprawjenje” bliže wobhladaće. W srjedźišću tekstoweho dźěla steji přećelstwo z Jězusom, kotrež so z kóždym přistupom k blidu Božemu wobtwjerdźa. Što je zakład woprawdźiteho přećelstwa? Móžu Jězusowy přećel być? Kak Boha narěčeć? Móžu nawuknyć so modlić? Kak mi Jězus pomha, być dobry čłowjek? Što stawa so na Božej mši? Na tute prašenja nańdu młodźi wužiwarjo wotmołwu.
Druhi dźěl albuma sčini z kóždeho eksemplara unikat. Wšako skića mnoho městna za swójske zapiski a fota wo swjedźenju kaž tež dwustronske wumolowanki.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2595-1
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 48 s., barbne wobrazy, kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2595-1
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2020, 48 s., barbne wobrazy, kruta wjazba