Móje nejlubše wulicowańka ze źiśownje

Kempter, Christa / Leberer, Sigrid

Móje nejlubše wulicowańka ze źiśownje

z nimskeje rěcy pśestajiła Christa Elina

Skóńcnje jo tak daloko: Mia źo z mamu prědny raz do źiśownje. Kak drje buźo sej jej tam spódobaś? No wjelgin derje! Wóna namakajo nowe pśijaśele a wjele dožywijo. Wóstuda? Nic w źiśowni!
Wót 2 lět


Die 12 kurzen, einfach erzählten und reich illustrierten Geschichten begleiten Witaj-Kinder rund um das Kindergarten-Jahr. Mit sorbisch-deutschen Wörterverzeichnissen zu jeder Geschichte auf den Innenumschlag-Seiten.
Ab 2 Jahren

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2429-9
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 26 b., barwne ilustracije, papowe knigły

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

8,90 €
inkl. 5% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2429-9
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 26 b., barwne ilustracije, papowe knigły