Kolebawki, kolenawki

Jan Pawoł Nagel, Madlena Nasticcyna

Kolebawki, kolenawki

Wiegenlieder
Ein Büchlein voller Lieder, nicht nur zum Einschlafen und Träumen. Mit vielen bunten Illustrationen.
Ab 5 Jahren

Knižka połna kolebawkow a kolenawkow, nic jenož za mać abo nana, za wowku a dźěda, ale knižka za cyłu swójbu, knižka k čitanju a spěwanju a hladanju.
Wot 5 lět

Kolebanki za starjejšych, ako kśě swoje goletko do spanja bujkaś, a kolenawki za starskich, abo kśě ze swojimi źěśiźěśimi graś.
Wót 5 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0808-4
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1994, 24 s.., barb. wobr., brošura, rjad: Lódka

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

2,50 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0808-4
rěč artikla němsce, hornjoserbsce, delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 1994, 24 s.., barb. wobr., brošura, rjad: Lódka