YOUCAT

YOUCAT

Katolski katechizm za dźěći a staršich, z němčiny přełožił Měrko Pohonč

Kak móže so dźěćom wot 8 do 12 lět katolska wěra tak rozkłasć, zo wone to zrozumja? To njeje lochko, wšako tež dorosćeni na někotrežkuli prašenje dospołnu wotmołwu njeznaja. YOUCAT za dźěći móže cyłej swójbje z pomocu być. W formje prašenje-wotmołwa informuje tale kniha wo bytostnych wobłukach katolskeje wěry: wo pochadźe swěta a wšeho, štož eksistuje, wo wobsahu wěrywuznaća, wo swjatych sakramentach, wo dźesać Božich kaznjach, wo modlenju. Móžemy Boha spóznać? Eksistuje za nas žiwjenje po smjerći? Što su sakramenty? Čehodla chodźa křesćenjo njedźelu kemši? Kak móžu z Bohom rěčeć? Cyłkownje 159 prašenjow a wotmołwow skići impuls za rozmołwu wo žiwjenskim fundamenće katolskeho křesćana.


wot 8 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2641-5
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 240 s., barb. wobr., fleksibelna wjazba
tema Nabožne knihi za dźěći

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

16,95 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2641-5
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 240 s., barb. wobr., fleksibelna wjazba
tema Nabožne knihi za dźěći