Cover

Dickens, Charles

Žiwjenje našeho knjeza

přełožiła Marka Budarjowa; ilustracije L´uba Končeková-Veselá

Znaty awtor Charles Dickens je swojim dźěćom powědał ewangelij a to wězo na swoje wašnje. Hakle po smjerći awtora je so rukopis wozjewił. Ze zajimawymi barbnymi ilustracijemi je kniha za šěroki kruh čitarjow, nic jenož za młodych.
Wot 10 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1820-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1999
75 s., barbne wobrazy, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1820-5
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1999
75 s., barbne wobrazy, kruta wjazba