Cover

Naš wuj z Ameriki

Ilustracije Fred Pětška
Hrimanje dla wuswědčenja, njeznaty muž z Texasa, Bězmanec kara před Amafinej pensiju, wotćišće awtowych wobrućow před pinčnym woknom - hač změje nócne łakanje na paducha wuspěch?

„Kriminalka detektiwka je krasna zabawa, snano starobnje wotewrjena za dźěći wot jědnaće lět. Wona drje njeje zašmjatana, zo njeby wědźał, hdźe je prědku a hdźe zady, ale tola dosć zaplećena, zo ju krok po kroku z wjeselom rozplećeš.“
Andrea Wałdźic

Wopisowanje

Kriminalka Jurja Brězana za młodych a wšěch, kiž su młodźi wostali.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1731-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1997
77 s., wobrazy, kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Kriminalka Jurja Brězana za młodych a wšěch, kiž su młodźi wostali.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1731-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1997
77 s., wobrazy, kruta wjazba