DVD Peeweeje - Mišterstwa na lodźe

DVD Peeweeje - Mišterstwa na lodźe

Dźěćacy hrajny film za přihladowarjow wot 10 lět, zhromadny medijopedagogiski projekt Rěčneho centruma WITAJ a SAEK Budyšin, přełožiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa

12-lětny Janeau je wulki talent w lodohokeju. Po smjerći maćerje, kotraž je jeho trenowała, přećahny ze swojim nanom do cuzeho města a z lodohokejom wotzamkny. Tam zetka sebjewědomu wrotarku Julie, kotrejež mustwo přihotujeso na Peeweeje, młodźinske swětowe mišterstwa w lodohokeju. Spěšnje spózna talent Janeauwa a přerěča jeho, w mustwje sobu hrać ... Film wuznamjeni so 2013 na Mjezynarodnym filmowym festiwalu Šibałc w Kamjenicy z hłownym mytom fachoweje kaž tež junioroweje jury za najlěpši film.
Wot 10 lět

wopisanje

12-lětny Janeau je wulki talent w lodohokeju. Po smjerći maćerje, kotraž je jeho trenowała, přećahny ze swojim nanom do cuzeho města a z lodohokejom wotzamkny. Tam zetka sebjewědomu wrotarku Julie, kotrejež mustwo přihotujeso na Peeweeje, młodźinske swětowe mišterstwa w lodohokeju. Spěšnje spózna talent Janeauwa a přerěča jeho, w mustwje sobu hrać ...

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2016, něhdźe 112 min.

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

10,00 €
inkl. 19% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

12-lětny Janeau je wulki talent w lodohokeju. Po smjerći maćerje, kotraž je jeho trenowała, přećahny ze swojim nanom do cuzeho města a z lodohokejom wotzamkny. Tam zetka sebjewědomu wrotarku Julie, kotrejež mustwo přihotujeso na Peeweeje, młodźinske swětowe mišterstwa w lodohokeju. Spěšnje spózna talent Janeauwa a přerěča jeho, w mustwje sobu hrać ...

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2016, něhdźe 112 min.