Chto tam łazy, ganja, lěta

Nasticcyna, Madlena

Chto tam łazy, ganja, lěta

pśebasniła Erika Jahnowa, ilustrěrowała Gudrun Lenz

Co gótuju zwěrjeta našeje domownje na dwórje, w groźi a chlěwje, w gumnje a zagroźe, na łuce a pastwje, w góli a lěsu, w rěce a na gaśe? Z jich typiskimi cynitosćami, kakosćami a zukami wopóznajośo se how na grajucy part.
Wót 2 lět


 Die Tiere unserer Heimat in Reimen und Bildern.
Ab 2 jahren


 

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1877-9
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2001, 11 b., barw. il., twarda papa

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1877-9
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2001, 11 b., barw. il., twarda papa