Cover

Kikerahi, biło je tři! • Spěwnik

Wudała Załožba za serbski lud, Domowina – Rěčny centrum WITAJ; zestajała Leńka Thomasowa; ilustrowała Antje Flad

Do bohaće ilustrowaneho spěwnika je zapřijate 120 znatych a nowych serbskich dźěćacych spěwow ze žiwjenskeho wobłuka předšulskeho dźěsća. Předstajeja so temy z přirody a swójby, nimo toho nałožki a powołanja. Spěwnik so wosebje hodźi za serbšćinu wuknjace dźěći we WITAJ-kubłanišćach.


Wot 5 lět


Spěwnik z CD


CD

wopisanje

Tomu słužitej mjez druhim wobsahowe zjeće spěwow w němskej rěči.

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 3. nakł. 2009
128 s., barbne wobrazy, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Tomu słužitej mjez druhim wobsahowe zjeće spěwow w němskej rěči.

Zusatzinformation

rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 3. nakł. 2009
128 s., barbne wobrazy, kruta wjazba