kaskady kaskaden

Nagel, Maja

kaskady kaskaden

z tekstami Róže Domašcyneje a Jörga Sperlinga

Maja Nagelowa słuša k wusahowacym serbskim wuměłčam přitomnosće. Na zakładźe wjacorych stow grafikow, akwarelow a mólbow sćěhuje předležaca publikacija jeje wuwiću a wobswětla jeje tworjenje zašłych lětdźesatkow. We wšelakich cyklusach rozestaja so rodźena Budyšanka stajnje zaso ze swojimi serbskimi korjenjemi a wěnuje so načasnym, ale tež mytiskim temam, při čimž zabjeru žónske wobrazowe figury centralnu rólu. We wšěm tym wotbłyšćuje so jeje filozofiske zhladowanje, hdyž so mjez druhim z wohroženjom swójskeje eksistency přez globalne wuwića rozestaja.


Publikacija je wobmjezowane wosebite wudaće z originalnej grafiku Maje Nagelowej.


K normalnemu wudaću

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2564-7
rěc artikela nimski, górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 180 s., mnoho wobrazow, kruta wjazba, připołožena grafika

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

100,00 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2564-7
rěc artikela nimski, górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 180 s., mnoho wobrazow, kruta wjazba, připołožena grafika