Glukužyceńska kórta • Wjele gluki!

Glukužyceńska kórta • Wjele gluki!

Wjele gluki!

Pśedlažeca glukužyceńska kórta kombiněrujo perfektnje gronko z wurazliwym motiwom. W nutśikownem źělu kórty jo dosć městna za swójske glukužycenja.
Mimo pśedpołožonego teksta w nutśikownem źělu.


Zusatzinformation

ISBN KK 12/21
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, dwójna kórta z wobalku, barwny wobraz, 11,7 x 16,8cm

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

2,50 €
inkl. 19% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN KK 12/21
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, dwójna kórta z wobalku, barwny wobraz, 11,7 x 16,8cm