Kak to jenož praju?

Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Kak to jenož praju?

Přiručka za bohatši słowoskład za wyšu šulu a gymnazij, Wudawaćel: Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., Rěčny centrum WITAJ

“Kak to jenož praju?” Štó drje so to hišće njeje prašał, pisajo list, rozprawu abo nastawk a pytajo za słowami z kotrymiž móhł swoje mysle najlěpje podać. Štóž so nochce wospjetować a stajnje te samsne słowa wužiwać pyta hustodosć w synonymowym słowniku za so lěpje hodźacym słowom.


Za nas Serbow rěkaše to zwjetša, sej z němskorěčnymi synonymowymi słownikami wupomhać, sej serbske słowo najprjedy do němčiny přełožić a potom za so hodźacym słowom pytać.

wopisanje

Rěčny centrum WITAJ wuda nětko zhromadnje z LND přiručku “Kak to jenož praju?” z pjera Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje.  Je to prěnja jednorěčna hornjoserbska přiručka, w kotrejž nadeńdźe wužiwar za něhdźe 2.100 hesła wotpowědniki, z kotrymiž móže pytane słowo narunać. Njeje to ryzy synonymowy słownik, skerje słownik synonymow a po wobsahu podobnych słowow, kotrež hesłowemu słowu wotpowěduja. Dokelž so hustodosć jich woznam porno hesłowemu słowu změni, maja přikładowe sady prawe nałožowanje znazornić. Rěčne wobroty a přisłowa přiručku přidatnje wobohaćeja.

“Kak to jenož praju?” njeje wědomostna přiručka a nima narok, być dospołna. Ma być wužiwarjej pomoc  so hodźace słowo abo wobrot namakać a z tym swój słowoskład rozšěrić. Byrnjež hłownje na šulerjow wot 5. do 12. lětnika wusměrjena była,  sej zawěsće  tež dalši zajimcy to jedne abo druhe słowo wotkryja, kotrež jim snano w prěnim wokomiku njeby do mysli přišło.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1481-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 144 s., kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Rěčny centrum WITAJ wuda nětko zhromadnje z LND přiručku “Kak to jenož praju?” z pjera Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje.  Je to prěnja jednorěčna hornjoserbska přiručka, w kotrejž nadeńdźe wužiwar za něhdźe 2.100 hesła wotpowědniki, z kotrymiž móže pytane słowo narunać. Njeje to ryzy synonymowy słownik, skerje słownik synonymow a po wobsahu podobnych słowow, kotrež hesłowemu słowu wotpowěduja. Dokelž so hustodosć jich woznam porno hesłowemu słowu změni, maja přikładowe sady prawe nałožowanje znazornić. Rěčne wobroty a přisłowa přiručku přidatnje wobohaćeja.

“Kak to jenož praju?” njeje wědomostna přiručka a nima narok, być dospołna. Ma być wužiwarjej pomoc  so hodźace słowo abo wobrot namakać a z tym swój słowoskład rozšěrić. Byrnjež hłownje na šulerjow wot 5. do 12. lětnika wusměrjena była,  sej zawěsće  tež dalši zajimcy to jedne abo druhe słowo wotkryja, kotrež jim snano w prěnim wokomiku njeby do mysli přišło.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1481-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 144 s., kruta wjazba