Cover

Kak jo žabka Šnapawka spěšnje skokaś nawuknuła

z górnoserbskeje rěcy pśestajił Gerat Nagora, ilustrěrował Günter Wongel

Žabka Šnapawka se na swójej małej kupje pśemało pógibujo a pśewjele pšycow jě. Togodla wuglěda ako taka mała kulka. Kak wóna z pomocu swójich pśijaśelow treněrujo a co wóna na kóńcu z tym dojśpijo, to zgóniju WITAJ-źiśi w luštnje ilustrěrowanych kniglickach Jěwy-Marje Čornakec.
Wót 4 lět

Wie Frosch Schnappermäulchen schnell springen lernte, weil er vom Faulenzen und Mückenschnappen rund wie eine Kugel geworden war. Mit beigelegter deutscher Übersetzung.
Ab 4 Jahren

Zu den beliebten Wroblik Frido-Büchern erschien ein Ausmalheft mit den lustigen Illustrationen von Günter Wongel zum Miterleben der bisherigen Abenteuer von Spatz Frido und all seinen Freunden.
Das Ausmalheft bestellen

Wopisowanje

Ako pśidank k woblubowanej kniglickowej seriji jo wujšeł zešywk z luštnymi ilustracijami. Pśi jich wumólowanju móžośo te same dyrdakojstwa dožywiś ako wroblik, myška, žabka, ježyk a šwjerce Laban, Lopo, Pušel, Šmurlak a Cypotak.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2104-5
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2008
16 b., barw. il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

5,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Ako pśidank k woblubowanej kniglickowej seriji jo wujšeł zešywk z luštnymi ilustracijami. Pśi jich wumólowanju móžośo te same dyrdakojstwa dožywiś ako wroblik, myška, žabka, ježyk a šwjerce Laban, Lopo, Pušel, Šmurlak a Cypotak.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2104-5
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2008
16 b., barw. il., brošura