Cover

Jaskrawe jasle

Basnje; ilustrowała Iris Brankačkowa
Z jeje prěnjej zběrku awtorka, rodźena Budyšanka, wužaduje. Krótke, zhusćene, při wšěm połne asociacijow, pominaja sej basnje rozklučowanje. Nimo lubosćinskich basnjow a lakoniskich miniaturow wo wšědnej wokolinje dźe awtorce předewšěm wo dušine situacije, swójske dwěle, bjezdno mjez sonom a woprawdźitosću – titul stanje so programatiski, za awtorku kaž za čitarja, kotremuž so duchowne napinanje njespušća.

wopisanje

Wjetšina basnjow nima nadpisma, wone su kaž słowne ćisnjenki myslow a začućow. Tola rysowane situacije so stanu při zaběrje z nimi konkretne a asociatiwne. Tu nawjazuje Měrana Cušcyna na jednu ze sylnych stronkow moderneje hornjoserbskeje literatury a tuž njezadźiła, zo z někotrych basnjow wučitaš referencu na teksty jeje literarnych předchadnikow abo rowjenkow.

Christiana Piniekowa

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1815-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2000
87 s., ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Wjetšina basnjow nima nadpisma, wone su kaž słowne ćisnjenki myslow a začućow. Tola rysowane situacije so stanu při zaběrje z nimi konkretne a asociatiwne. Tu nawjazuje Měrana Cušcyna na jednu ze sylnych stronkow moderneje hornjoserbskeje literatury a tuž njezadźiła, zo z někotrych basnjow wučitaš referencu na teksty jeje literarnych předchadnikow abo rowjenkow.

Christiana Piniekowa

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1815-1
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2000
87 s., ilustracije, brošura