Cover

Jank ze žołtym kłobukom

ilustrowała Gabriele Mothes

Prózdniny! Za dźewjećlětneho Janka rěka to dołho wočakowane přebywanje pola wowki we Łužicy blisko spjateho jězora. Ale kusk wosamoćeny so w tutym lěću čuje, sam z wowku a maćerju. Hač móže so z dwójnikomaj Rommyom a Remmyom a holcu Annu-Lisu spřećelić?
Wot 8 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1764-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2000
192 s., mnoho barbnych wobrazow, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1764-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2000
192 s., mnoho barbnych wobrazow, kruta wjazba